Właścicielem witryny Dalmierz.pl jest

INFOPOMIAR Hubert Soluch ul. Lubelska 52a, 26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 
 
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=b94b23a7-0c2c-4d6c-8413-5f22c7a995c8&archival=False

SKLEP FIRMOWY WARSZAWA:

INFOPOMIAR
ul. Bartycka 175 pawilon 100
00-716 Warszawa

SKLEP FIRMOWY RADOM:
Ul. Zbrowskiego 118/3
26-615 Radom

SKLEP FIRMOWY TRÓJMIASTO:

INFOPOMIAR
Ul. Słupecka 12A
81-316 Gdynia

Numer konta bankowego

mBank

24 1140 2004 0000 3102 7601 7359

1.Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską ( INPOST PACZKOMATY , DHL ) lub możliwość osobistego odbioru. 
 
Koszty dostawy wynoszą:
  
Od 20,00 zł przy opcji wpłata na konto – firma DHL

Od 15,00 zł przy opcji wpłata na konto – Paczkomaty INPOST

Od 27,00 zł przy opcji za pobraniem – firma DHL

0,00 zł przy opcji odbiór osobisty

Od 20,00 zł przy opcji wpłata na konto Kurier Przelewy24.pl- W przypadku wybrania płatności on-line zostanie doliczona prowizja w wysokości 2 % wartości zamówienia.

-Odbiór osobisty w Sklepie Firmowym w Warszawie - Sklep firmowy mieści się:

INFOPOMIAR
ul. Bartycka 175 pawilon 100
00-716 Warszawa
0 22 559 10 29
575 650 050

-Odbiór osobisty w Sklepie Firmowym w Radomiu - Sklep firmowy mieści się:

INFOPOMIAR
ul. Zbrowskiego 118/3
26-615 Radom
0 48 62 99 666
668 001 513

-Odbiór osobisty w Sklepie Firmowym w Trójmieście - Sklep firmowy mieści się:

INFOPOMIAR
ul. Słupecka 12A
81-316 Gdynia
696 942 905

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:

Firma kurierska: DHL - czas dostawy 1-3 dni robocze
Firma kurierska: InPost - czas dostawy 1-3 dni robocze

2. Formy płatności w sklepie Dalmierz.pl

Klient może dokonać zapłaty ceny :
 
a) przelewem na numer konta bankowego
 
BRE Bank mBank
 
mBank 24 1140 2004 0000 3102 7601 7359
 
INFOPOMIAR Hubert Soluch ul. Lubelska 52a, 26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 
 
b) płatnością w systemie Przelewy24.pl
 
c) gotówka w siedzibie firmy
 
d) płatność za pobraniem

3.Gwarancja, reklamacje i zwroty w sklepie Dalmierz.pl

Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie ma co najmniej 12 miesięczną gwarancję. Informacje szczegółowe znajdują się w paczce jeśli takich informacji niema gwarancja wynosi 12 miesięcy i jest ważna na podstawie Faktury Vat.

Gwarancja każdy produkt jest objęty gwarancją minimum 12 miesięcy ( podstawa uznania gwarancji faktura VAT ) , produkty , które są objęte gwarancją dłuższą niż 12  miesięcy np. 24, 36 miesiące są odnotowane na karcie gwarancyjnej z odpowiednią adnotacją. Do jej uznania potrzebna jest ksero oryginał faktury plus gwarancja z pieczęcią firmową INFOPOMIAR.

Reklamacje- INFOPOMIAR Hubert Soluch jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym  w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo , lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować

Na piśmie na adres :

INFOPOMIAR Hubert Soluch ul. Lubelska 52a, 26-603 Radom NIP: 796-242-58-06 REGON :140745912 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : 

biuro@dalmierz.pl.

W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

SOLUCH HUBERT "INFOPOMIAR"  nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty –szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 
4.Zakupy w sklepie Dalmierz.pl
W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA